Naše služby poskytujeme již od roku 2001

Firma sice byla založena v roce 2017, ale naše služby poskytujeme klinetům již od roku 2001. V tomto 17. ti letém období jsme poskytli naše služby mnoho společnostem a rodinným firmám a to v těchto 4 základních oblastech pro každou společnost. Personalistika, Management, Obchod, Marketing a PR.
 
V personalistice, pomáháme našim klientům, vyřešit problémy spojené s nedostatkem personálu, ať už v rovině náboru zaměstanců a nebo jejich udržení. Řešíme tuto problematiku, pomocí správně nastavené personální stragie a firemní kultury managmentu.


V ostatních zmiňovaných oblastech se zabýváme pouze vztahem těchto segmentů k personálu a problémům v personální oblasti a firemní kultuře.